Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Headband 2022-01-11 ~ Đã xác minh
CE CE Hair tie 2022-01-11 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
GAODUO 32974746 GAODUO Timepieces, Jewelry & Eyewear>>Jewelry>>Jewelry Sets 2019-05-13 ~ 2029-05-13 Đã xác minh
GAODUO 32974151 GAODUO Fashion Accessories>>Hair Accessories>>Hairbands 2019-05-13 ~ 2029-05-13 Đã xác minh
YANE 28949987 YANE Fashion Accessories>>Hair Accessories>>Hairbands 2019-03-28 ~ 2029-03-27 Đã xác minh
YANEFASHION 28955840 YANEFASHION Fashion Accessories>>Hair Accessories>>Elastic Hair Bands 2018-01-26 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này